AvocatOnesti..ro

Cu noi, dreptatea este de partea ta!

CABINET DE AVOCAT

BIROU DE MEDIATOR

Diana & Claudiu MARIN

Cabinet de avocat
Birou de madiator
Cabinet de avocat

Potrivit Statutului Profesiei de Avocat:

Art. 132. – (1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor facute în interesul clientului sau. (2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:
- timpul si volumul de munca solicitata pentru executarea mandatului primit sau activitatii solicitate de client;
- natura, noutatea si dificultatea cazului;
- importanta intereselor în cauza;
- conlucrarea cu experti sau alti specialisti impusa de natura, obiectul, complexitatea si dificultatea cazului;
- avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;

Art. 133. Onorariile se stabilesc liber între avocat si client, în limitele legii si ale statutului profesiei. Este interzisa fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de catre organele profesiei, de catre formele de exercitare a profesiei de avocat sau de catre avocati.
În cazul în care împrejurarile concrete impun asigurarea asistentei si/sau reprezentarii imediate si nu se poate încheia un contract de asistenta juridica, avocatul este obligat sa transmita clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care sa aduca la cunostinta clientului onorariile pe care le propune pentru asistenta si/sau reprezentare. În absenta unei instructiuni exprese a clientului privind încetarea asistentei si/ sau reprezentarii, ori a unei comunicari prin care clientul îsi exprima expres dezacordul în privinta onorariilor, se considera onorariile propuse prin comunicarea facuta de avocat ca fiind acceptate.
Onorariile vor fi prevazute în contractul de asistenta juridica ce urmeaza sa fie încheiat în forma scrisa.

(5) Onorariile pot fi stabilite si în moneda straina, sub conditia ca plata acestora sa respecte prevederile privind regimul legal al platilor.
Onorariile vor fi stabilite in raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului. Ca titlu de exemplu un caz dureaza intre 2 luni ( inclusiv etapa scrisa) si 2 ani in prima instanta.

Daca doriti sa aflati cat ar costa serviciile de avocatura / mediere pentru cazul concret puteti sa contactati avocatul / mediatorul Claudiu Marin sau Diana Marin la rubrica "contact".

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn